września 11

Złoty Czarnolas

Czarnolas Komentarz Wyłączone

Miasto Koronne Czarnolas po raz kolejny w rządowym rankingu miejscowości zajęło pierwsze miejsce. Stolica Kasztelanii powróciła na fotel lidera po niemal półrocznej przerwie, kiedy to pierwszą lokatę okupowała Almera. Tymczasem kanclerz Michał Łaski zapowiedział głębokie cięcia na liście do wniosków imigracyjnych. Została ona okrojona do zaledwie pięciu z dwudziestu czterech sarmackich miejscowości. Czytaj dalej »

Autor: Henryk Leszczyński

marca 26

W najnowszym ministerialnym rankingu miejscowości przeprowadzonym według odświeżonych nieco kryteriów Miasto Koronne Czarnolas okazało się niekwestionowanym zwycięzcą. – Wreszcie uwydatniono potęgę Czarnolasu w pełnym tego słowa znaczeniu – mówi Kasztelan Jakub Bakonyi. Na podium znalazły się także Almera i Srebrny Róg.

Wielu samorządowców twierdziło, że dotychczasowe zasady nadawania punktów rankingowych były krzywdzące dla mniejszych, ale aktywnych miejscowości. Teraz to się zmieniło – ilość mieszkańców nie jest już tak ważna. – Dodano całkowicie nowe elementy punktacji bazowej ustalane na podstawie lokalnej frekwencji w sondach SOBOS-u i wyborach do Sejmu. Są to bowiem czynniki, w których różnica między faktyczną aktywnością a tą zmierzoną dzięki tym wskaźnikom jest minimalna – powiedział nam Sekretarz Kancelarii Rządu, inż. Bakonyi.
Czytaj dalej »

Autor: Henryk Leszczyński

lutego 08

Część pracowników Gońca Czarnoleskiego skupiona wokół znanego dziennikarza Henryka von Thorn-Leszczyńskiego protestuje przeciwko porządkom panującym w tej największej prywatnej agencji prasowej mikroświata i ogłosiła pogotowie strajkowe. Ich postulaty spotkały się z niezwykle gwałtowną reakcją Jakuba , redaktora naczelnego.

Czytaj dalej »

Autor: Henryk Leszczyński

września 01

Od dłuższego czasu Czarnolas cierpi na chroniczny brak samorządowców. Do obsadzenia jest wiele intratnych stanowisk. Jeśli nie wiesz, co mógłbyś robić w Sarmacji, jeśli szukasz sposobu na rozpoczęcie kariery politycznej, samorządowej, naukowej – w Czarnolesie znajdziesz wszystko, czego ci będzie trzeba!

Do 5 września można składać kandydatury na przewodniczącego Rady Kasztelańskiej – organu doradczego Kasztelana Czarnolasu. To prestiżowe stanowisko czeka na obsadzenie niemal od początku wakacji – tradycyjnie okresu marazmu. I choć Przewodniczącym zostać nie jest łatwo, każdy może zasiąść w Radzie – jeśli tylko posiada obywatelstwo sarmackie i jest mieszkańcem Czarnolasu.

Na kreatywnych organizatorów czekają stanowiska Pełnomocników Kasztelana. Pełnomocnik ds. Kultury i Oświaty ma m.in. doprowadzić do powstania w Czarnolesie  sieci placówek edukacyjnych, organizować konkursy i festiwale, oraz kierować Miejskim Centrum Kultury. Natomiast Pełnomocnik ds. Obywatelskich i Promocji zajmuje się promocją miasta i relacjami władz z mieszkańcami miasta.
"Pełnomocnik będzie miał spore pole manewru. To idealna praca dla osób pomysłowych, kreatywnych i obrotnych, ze zmysłem organizatorskim. Mimo, iż miesięczna pensja to jedynie 10lt, to można liczyć na różne  dodatki i premie. Zresztą objęcie tej funkcji to idealne wręcz miejsce do rozpoczęcia kariery politycznej. Tutaj można się wykazać, jak nigdzie indziej, a czarnolesianie to wierny elektorat. " mówi Podkasztelan Henryk Leszczyński.

Praca czeka, wystarczy tylko odwiedzić www.czarnolas.sarmacja.org !

Autor: Henryk Leszczyński

czerwca 28

Już 19 czerwca w Dzienniku Praw ukazało się Rozporządzenie Kasztelana Czarnoleskiego o Pełnomocnikach Kasztelana, w myśl którego w Czarnolesie powołane zostały stanowiska Pełnomocnika ds. Kultury i Oświaty oraz Pełnomocnika ds. Obywatelskich i Promocji. Obecnie czekają one na obsadzenie.

"Pełnomocnik Kasztelana odpowiada Ministrowi w Rządzie Księstwa, z tym, że są oni powoływani przez Kasztelana Czarnoleskiego, a nie przez wyborców  – wyjaśnia pomysłodawca rozporządzenia, Podkasztelan Henryk Leszczyński - Postanowiliśmy stworzyć te funkcje, gdyż Czarnolas wymaga ciągłej pracy, a Kasztelan ze swym zastępcą nie zrobią wszystkiego. Dlatego Pełnomocnik będzie miał spore pole manewru. To idealna praca dla osób pomysłowych, kreatywnych i obrotnych, ze zmysłem organizatorskim. Mimo, iż miesięczna pensja to jedynie 10lt, to można liczyć na różne  dodatki i premie. Zresztą objęcie tej funkcji to idealne wręcz miejsce do rozpoczęcia kariery politycznej. Tutaj można się wykazać, jak nigdzie indziej, a czarnolesianie to wierny elektorat. "

Jakie stanowiska czekają na chętnych? Pierwsze to Pełnomocnik ds. Kultury i Oświaty. Ma on m.in. doprowadzić do powstania w Czarnolesie  sieci placówek edukacyjnych, organizować konkursy i festiwale, oraz kierować Miejskim Centrum Kultury. Natomiast Pełnomocnik ds. Obywatelskich i Promocji zajmuje się promocją miasta i relacjami władz z mieszkańcami miasta.

Co trzeba więc zrobić, aby zostać Pełnomocnikiem Kasztelana? Przede wszystkim należy:
- posiadać obywatelstwo sarmackie,
- być mieszkańcem Czarnolasu,
- być osobą aktywną i dyspozycyjną,
- być osobą pomysłową, kreatywną i samodzielną,

Następnie należy przesłać list motywacyjny ("Będziemy zwracać baczną uwagę na polszczyznę kandydatów" – grzmi Podkasztelan Leszczyński) na adres leperros@gmail.com .
Pierwsza faza poszukiwań trwać będzie do 8 lipca. Jeśli nie przyniesie skutku, zostanie wznowiona po tym terminie.

Autor: Henryk Leszczyński

czerwca 15

My, zorganizowany i zjednoczony w swych dążeniach Naród Morwański, mając na uwadze swoją odrębność narodową, etniczną i językową, (…) dostrzegając paraliż i degenerację władzy Księstwa Sarmacji, objawiające się łamaniem prawa i bezprawnym zamachem na gwarantowane konstytucyjnie wolności narodu oraz jedność terytorialną, uznając, że pozostawanie w granicach i pod jurysdykcją Księstwa Sarmacji godzi w interes narodu morwańskiego, będący nadrzędną
wartością dla każdego Morwańczyka, decydujemy o secesji Terytorium Morvan, w jego pełnych historycznych granicach, oraz o utworzeniu, w celu ustanowienia stabilnych, sprawiedliwych i odpowiedzialnych rządów, Wolnej Republiki Morvan, jako sposobu zachowania kontroli przez najwyższego i nieusuwalnego suwerena tych ziem – Naród Morwański. (…).
Te słowa oniemiali Sarmaci mogli przeczytać dziś na LDKS. Idąc wandejski szlakiem, Książę Radetzky odłączył się od Sarmacji. Powołano Tymczasową Radę Ochrony Rządu, która ma rzekomo działać do czasu ogłoszenia konstytucji Wolnej Republiki Morvan. Czemu Morvańczycy zdecydowali się na proklamowanie własnego państwa? "Morvan walczyl od zawsze o niepodległość – od czasu powstania Eoghana Kalafoniksa, przez  istniejącą podczas Wojny Lazarskiej Konfederację Wolnych Republik Morwańskich, aż do walk w okresie Wielkiej Wojny Wirtualnej. Poza tym, istnieje coś takiego, jak prawo do samostanowienia narodu, a odrębność kulturowa i językowa jest w tym przypadku oczywista." – powiedział Michał Radetzky.
Odpowiedź Sarmacji była jednak błyskawiczna. W godzinę po deklaracji Radetzkiego hetman Magnuszewski ogłosił pełną mobilizację Książęcych Sił Zbrojnych. Część jednostek już znajdowała się na terenie Morvanu po zeszłotygodniowych zamieszkach z udziałem grup bandyckich. Tym razem jednak Morvan Milistie i KSZ stanęły po przeciwnych stronach barykady. Jednostki Morvańskie nie stawiały jednak oporu wkraczającym do miasta czołgom z 2 Brygady Pancernej.  Żołnierze zajęli strategiczne budynki i patrolują ulice. Michał Radetzky nie został odnaeziony w ratuszu, najprawdopodobniej ukrywa się w Górach Czarnych.
Na Jezioro Błękitne wypłynęły morvańskie korwety Ma’ar" i "Ja’bu’she". Przez dwa kwadranse ostrzeliwały wybrzeże (skutkiem czego są tylko zniszczone budynki w Morvan), ale zostały zmuszone do powrotu do portu na skutek interwencji Flotylli Gellońskiej. W tym momencie obie korwety sa rozbrajane.
Inaczej ma się sytuacja w lasach otaczających Morvan. Doszło tam do wymiany ognia, żadna ze stron nie poniosła strat. Jak twierdzi dowództwo Morvan Poblachta Arm, drogi dojazdowe do miasta są pod kontrolą powstańców. Jednak do Morwieńca bez przeszkód dotarły ochotnicze oddziały czarnolesian oraz Brygada Kozacka majora Wołyńczyka.
Wzmocniono także obsadę garnizonu Czarnolas, w obawie przed atakami fanatyków MPA. Jak na razie nie doszło do żadnych incydentów.
Będziemy na bieżąco informować o dalszym rozwoju wydarzeń.

Autor: Henryk Leszczyński