grudnia 31

Szczęśliwego Nowego Roku!

Inne Komentarz Wyłączone

Drodzy Czytelnicy!
Drodzy Redaktorzy!


T
ak, tak, tak. Koniec roku zbliża się nieubłaganie. Rok 2007 był dla Gońca nienajlepszy, za co wszystkich naszych wiernych czytelników chcielibyśmy serdecznie przeprosić.
Czemu zawdzięczamy ten stan rzeczy? Braku kadr. A zatem – apeluję do Was! Jeśli tylko chcecie, co ważne, z pasją pisać o czymś na naszych łamach, to zapraszamy! To jak, pomożecie? ("- Pomożemy!" się odpowiada :) ) My ze swojej strony możemy zagwarantować, że zrobimy wszystko, by Goniec odzyskał swą dawną świetność, ba!, znów będzie wiódł prym wśród v-prasy.
Mamy obszerne plany wielkiej reformy, która, jak zakładamy, ma sprawić, że Goniec przyciągnie nowych czytelników, a przede wszystkim – redaktorów. Zmieni się zarówno organizacja, jak i wygląd Gońca. Postaramy się zmienić pewne kierunki rozwoju. Nie zabraknie ciekawych nowości. Pierwszy raz ze stajni Gońca wyjdzie dzieło… specjalne.

Życzę Wam, Czytelnikom i Redaktorom, którzy napełniacie Gońca życiem, aby rok 2008 był rokiem jeszcze lepszym, niż obecny (jeszcze). Życzę Wam szczęścia, zdrowia, spełnienia najskrytszych marzeń. Życzę Wam, by Sarmacja w Was trwała po wieki wieków. I zanim powiem amen, to chciałbym skierować specjalne życzenia dla naszego wielkiego Księcia – 12 (zasłużonych, oczywiście) medali nadwyżki (po jednym na każdy miesiąc) i dla nie mniej wielkiego Kwaziego – bezbłędnego Syriusza 4.0 i, przede wszystkim, udanej obrony pracy magisterskiej! Vivat Sarmatia!!!

Autor: RedNacz

grudnia 31

W dniu dzisiejszym, o godzinie 18:25 nowy Kanclerz Księstwa Sarmacji, Daniel bar. Chojnacki wygłosił swoje obszerne expose. Od razu widać, że czekają nas wielkie zmiany. Jesteśmy świadkami przełomu w strukturze władzy wykonawczej. Jakie będą tego skutki? Czas pokaże. A jak czas, to i Goniec. Na razie sami oceńcie. W każdym razie, trzymamy kciuki, bo zamiary są rzeczywiście godne zainteresowania. Po ostatniej, nie ukrywajmy, nieudanej kadencji, musimy być optymistami. Oto expose:

"Wasza Książęca Mość!
Panowie Marszałkowie Izb Parlamentu!
Panowie Posłowie i Senatorowie!
Drogie Sarmatki i Drodzy Sarmaci!

 

    Mam zaszczyt stanąć dziś przed Wami jako nowo mianowany szef Rządu Księstwa Sarmacji. Jestem niezmiernie rad, iż to mi przypadł zaszczyt kierowania pracami Rady Ministrów oraz sprawowania zaszczytnej funkcji Kanclerza. Mam nadzieję, iż rozpoczynająca się właśnie trzymiesięczna kadencja będzie obfitowała w obfitość dyskusji, pomysłów oraz działania na rzecz dobra Księstwa Sarmacji. Książę w ostatnim czasie wydał nowy Dekret o Rządzie. W porównaniu do ostatniego, obecny zawiera w sobie o wiele więcej obowiązków i kompetencji względem ministrów. Nastąpiły również daleko idące zmiany, które postaram się w niniejszym wystąpieniu wyjaśnić.
 
    Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jakie poczyniła Sarmacka Partia Demokratyczna w programie wyborczym, Rada Ministrów została podzielona na 3 piony – pion Kanclerza, Podkanclerzego ds. Administracji, oraz Podkanclerzego ds. Społecznych. Na urząd Podkanclerzego ds. Administracji, powołano pana Dariusza wicehrabiego Makowskiego, natomiast Podkanclerzym ds. Społecznych został pan Michał markiz Łaski. Ich praca będzie polegać na koordynacji pracy podlegającym im urzędów oraz na wspieraniu ich poprzez konsultacje, analizy itp.
 
    Obowiązki Ministerstwa Spraw Obywatelskich przejął System Opieki Sarmackiej. Nie jest to w gruncie rzeczy nowa sytuacja – od dłuższego czasu to grupa mentorów SOSu udzielała rzetelnie informacji o podstawach życia w Sarmacji nowym mieszkańcom. Doszliśmy do wniosku, iż utrzymywanie Ministerstwa Spraw Obywatelskich przestało być konieczne – teraz wszystkie obowiązki MSO przejmie Dyrektor Systemu Opieki Sarmackiej wraz z Opiekunami. Wierzymy, iż grupa zgranych ludzi, która na swoją pracę może poświecić stosunkowo dużo czasu, będzie opiekowała się mieszkańcami lepiej, niż pojedyncze osoby w randze ministra. Pokieruje nimi obywatelka Rzeczypospolitej Sclavińskiej, pani Teresa Weber.
 
    Zdecydowałem się utworzyć Kancelarię Rządu, aby usprawnić prace gabinetu. Warte zauważenia jest to, iż Kancelaria przejęła obowiązki Ministerstwa Promocji i Informacji – od teraz to nowo powołany organ będzie zajmował się polityką informacyjną Rządu oraz promocyjną Księstwa Sarmacji. Kancelaria będzie organizowała wizyty Rządu w Krajach Korony i Prowincjach, konferencje prasowe Rządu lub pojedynczych ministrów, spotkań Rządu z głowami prowincji i Krajów Korony. Szef Kancelarii będzie również wykonywał prace, które będą w znaczny sposób przyspieszać załatwianie różnorakich spraw. Stanowisko Szefa Kancelarii Rządu będzie sprawował pan Jakub wicehrabia , jako iż wykazuje się nienaganną znajomością języka polskiego, jak również pokazał się jako aktywny poseł sprawując mandat w ostatniej kadencji Izby Poselskiej.
 
    Chciałbym również zauważyć, iż w skład Rządu włączony został również organ odpowiedzialny za obsługę informatyczną Księstwa Sarmacji – Państwowa Administracja Systemów Informatycznych. Na czele PASI stanie zasłużony Matwiej diuk Skarbnikow, doskonały informatyk, były Prezes Trybunały Honorowego KS.
 
    Ministerstwem Dziedzictwa Narodowego pokieruje znany Sclavińczyk – pan Emil Potocki. O tym, że jest On z „kulturą na Ty”, można się przekonać odwiedzając strony Sclavinii, gdzie Pan Potocki gra „pierwsze skrzypce” w życiu kulturalnym Rzeczypospolitej. Pan Minister zainicjuje prace, w których weźmie udział praktycznie cały Rząd – rozpocznie organizację Wielkiej Wirtualnej Wystawy Mikroświatowej. Więcej informacji na temat wystawy podamy wkrótce w oficjalnym oświadczeniu. Będzie wspierać również prywatne inicjatywy kulturalne i sportowe.
   
    Ministerstwo Spraw Zagranicznych obejmie ponownie pan Michael baron von Lichtenstein, który zdobył już doświadczenie na tym stanowisku w dwóch poprzednich kadencjach Rządu. Ważne jest, aby politykę zagraniczną prowadziła przez dłuższy czas jedna osoba. Sarmacja będzie poprawiać swój wizerunek poprzez kontakty z naszymi strategicznymi partnerami w różnych sferach. Postaramy się o aktywną działalność w ramach Funduszu Sarmacko – Natańskiego, również o polepszenie kontaktów z Królestwem Scholandii i zacieśnienie współpracy z Królestwem Dreamlandu. Teraz istnieje na to realna szansa.
 
    Funkcję Ministra Samorządu Terytorialnego będzie pełnił pan Michał baronet Dahlke, obywatel teutoński. Priorytetem działania jego resortu w tej kadencji będzie umocnienie poczucia wspólnoty wśród Krajów Korony i prowincji. Zamierzamy to osiągnąć poprzez wizyty Rządu we wszystkich częściach Sarmacji (co zostało już zainicjowane przez Rząd Mateusza baroneta Suszka) oraz regularne wizyty Kanclerza z głowami prowincji.
 
    Ministrem Spraw Wewnętrznych został pan Aaron kawaler Rozman. Jest to zupełnie nowe ministerstwo, które będzie przede wszystkim kontrolowało przestrzeganie prawa Księstwa Sarmacji. Jest to konieczne, gdyż w ostatnim czasie można zaobserwować wzrost ilości wypowiedzi, które godzą w interes pojedynczych osób, części Korony Księstwa Sarmacji lub państwa jako całości. Bezwzględnie należy uporządkować tą kwestię, która ostatnio była zaniedbywana.
 
    Ministerstwem Finansów i Gospodarki pokieruje Krzysztof St. M. hrabia Konias, wybitny i doświadczony specjalista. Wydane zostaną brakujące rozporządzenia do ustaw normujących gospodarkę, zmodernizowane oprogramowanie Magazynów Sarmackich w celu umożliwienia Rządowi łatwej interwencji w razie braku towarów na rynku. Ministerstwo Finansów i Gospodarki będzie również regularnie przedstawiać sytuację budżetową Korony.
 
    Osobom, które budują ten Rząd przyświeca hasło – „sprawność, jasność, budowanie”. Jasny podział kompetencji, który zaproponowaliśmy i wdrożyliśmy, usprawnienie i umocnienie instytucji (np. SOS) oraz utworzenie Kancelarii Rządu powinno w znaczny sposób przyspieszyć pracę Rady Ministrów, sprawić, że struktury centralne nie będą już „czarną magią”, a jaśnie i dobrze działającą strukturą.


Daniel Chojnacki,
Kanclerz Księstwa Sarmacji."

Autor: RedNacz

grudnia 20

Kilka pytań.
Korzystając z uprzejmości zaprzyjaźnionej Redakcji Gonca Czarnoleskiego, w imieniu jednoosobowego składu redakcyjnego Dziennika Królewskiego (jedyne co pozostało po Baridasie jeśli nie liczyć nędznej próby odgórnego stworzenia "anarchii") pragnę zadać oficjalne pytanie organom władzy Księstwa Sarmacji. PASI, nie-PASI. Nie wiem kto za to odpowiada. I kto powinien się tym zająć. Nie będę z każdym gówieńkiem leciał do Księcia. Też człowiek, spać czasem musi.

Otóż:

1/ Gdzie jest Dziennik Królewski?
2/ Czy to przypadek, że zniknął w kilka dni po artykule krytykującym diuka Kościńskiego i będącym jednocześnie ripostą na komentarze pana Makowskiego?
3/ W którym paragrafie którego kodeksu KS napisane jest "Diuk Kościński jest postacią idealną której należy sie bezustanny blow job ustami wszelkich gazet i/lub czasopism"?
4/ Jak możliwa jest awaria serwera Baridasu skoro reszta Sarmacji śmiga? Są przecież na tym samym serwerze?
5/ Czy ewentualny sprawca zamieszania wie, że Książę OSOBIŚCIE ZAPEWNIŁ mnie, że Dziennika nikt nie ruszy?
6/ O problemy z erekcją i powierzchnię Uzbekistanu pytałem już SOS.

Pytam bo nie posiadam kopii swoich artykułów. Przynajmniej to mi się należy. Nie chcecie Dziennika – luz. Ale oddajcie kopie artów.

Bananów i Słodkości!
Vivat Makowsk,i i Konias!

Dziekuję.

Ivo Maria bnt de Folvil-Arped-Karakachanow

Autor: imi

grudnia 16


Przez kilka dni byliście, mili moi, karmieni tandetnymi nieco grafikami. A wszystko to, żebyście swą cegiełkę do projektu, jakim jest Śpiewnik Sarmacki dołożyli. A z zaangażowaniem ciężko… Dlatego czas na kolejny bodziec.
Oprócz już istniejących piosenek możecie teraz dodawać nowe, własne utwory!

A dla najlepszych nagrody:
I miejsce – 100 libertów
II miejsce – 50 libertów
III miejsce – 40 libertów

Przyjmować będziemy wszelkie utwory związane jakkolwiek z Sarmacją. Uzasadnienie owych związków mile widziane:)

Przypomnę pokrótce, jak można wysłać swój tekst. Jeśli pamiętasz jakąś zjazdową piosenkę, dopisz także okoliczności, w jakich była śpiewana. Z wieloma są przecież związane różne anegdoty.
Oprócz słów napisz, na jaką melodię śpiewa się tą piosenkę. Wszystko wyślij na leperros@gmail.com i czekaj na wydanie śpiewnika z swoim nazwiskiem wśród autorów!

Piszcie więc teksty! Śpiewajcie z nami!

Autor: Henryk Leszczyński

grudnia 09

FCC gromi lidera!

Sport Komentarz Wyłączone

Broniący się przed spadkiem FC Czarnolas sensacyjnie pokonał niekwestionowanego lidera Sarmackiej Ligi Piłkarskiej, RVT Hrabiego Ruhnhoff. To pierwsza porażka piłkarzy trenera Kiechajasa i pierwsze wyjazdowe zwycięstwo podopiecznych Henryka Leszczyńskiego. „To dopiero pierwszy krok. Mamy ich do zrobienia jeszcze wiele” – stwierdził po meczu trener zwycięskiej drużyny.

 

Sytuacja niedawnego mistrza Sarmacji, FC Czarnolasu, nie jest do pozazdroszczenia. To chyba najsłabszy ich sezon w historii. Od pierwszej kolejki snują się w strefie spadkowej zbierając cięgi na każdym kroku. Choć nie grali najgorzej, przegrywali. Trener Vhris, selekcjoner sarmackiej kadry stwierdził, że aby się utrzymać, czarnolesianie potrzebują cudu. Jednak nic nie zapowiadało go przed meczem z liderem.

 

 

Co prawda FCC wreszcie wystawiło optymalny skład, a gospodarze grali w osłabieniu – bez pauzujących za kartki Żurawskiego i Atkinsona. Jednak Hrabia idzie w tym sezonie jak burza, a przyjezdni poza Czarnolasem jeszcze nie wygrali.

 

Mecz rozpoczął się spokojnie. Przez pierwsze 20 minut obie jedenastki jakby mierzyły swoje siły. Pierwsi zaatakowali nieoczekiwanie goście, jednak Lech Kupa dość mocno przestrzelił. Po krótkiej wymianie ciosów znacznemu osłabieniu uległ napad czarnolesian. Z boiska zszedł kontuzjowany lekko Taddei. Miny dość licznie przybyłych kibiców FCC mówiły same za siebie – to już koniec. Jednak w 37 minucie Lech Kupa kapitalnie znalazł się w polu karnym i piękną główką pokonał bezradnego Pierdasa. Szaleństwo w sektorze gości przerwał gwizdek sędziego – spalony był oczywisty. Do szatni piłkarze gości schodzili podekscytowani. Przeciwnicy mieli wreszcie słabszy dzień.

 

Po zmianie stron już bez większych oporów zaatakowali gracze Leszczyńskiego. W 52 min. Sandberg zagrał długa piłkę do Kupy, a ten pięknym strzałem dał swej drużynie prowadzenie. Radości kibiców FCC nikt już nie mógł przerwać, oprócz piłkarzy Hrabiego. A ci nie dali sobie łatwo wydrzeć trzech punktów. Jednak wszystkie strzały wyłapywał niezrównany Freddie Potts, który zasłużenie trafił do jedenastki kolejki. Drogi do bramki nie znalazły także dwa przedniej urody strzały Gallena.

 

W 90 minucie stadion zamarł. Piłka odbita od głowy doskonale ustawionego Hengsta zmierzała wprost pod poprzeczkę czarnoleskiej bramki. W ostatniej chwili jednak dało się słyszeć brzęk metalu, wraz z jękiem zawodu fanów Hrabiego i westchnieniem ulgi czarnoleskich kibiców.

 

„Z kimś trzeba było przegrać” stwierdził przed zejściem do szatni Timios Kiechajas. Kibice gości jeszcze długo skandowali „Dziękujemy!”, a trener Leszczyński omijając dziennikarzy szybko opuścił stadion.

 

Czy ten pierwszy krok czarnolesian do utrzymania nie okaże się ostatnim? Przekonamy się już niedługo.

Autor: Henryk Leszczyński

grudnia 02

Daniel bar. Chojnacki, Michael bar. von Lichtenstein i Karol bnt Sarmacki zostali w piątek nowymi ministrami. Po rekonstrukcji, spowodowanej m.in. v-śmiercią Leszka Karakachanowa i odejściem Mirosława Slipyja, w rządzie Mateusza Suszka znalazło się aż trzech członków SPD.

 

Daniel Chojnacki, przewodniczący Sarmackiej Partii Demokratycznej został Podkanclerzym i Ministrem Promocji i Informacji. Micheal von Lichtenstein zastąpił Kanclerza na stanowisku MSZ, natomiast Karol Sarmacki jest nowym Ministrem Dziedzictwa Narodowego i Sportu (zobacz akt prawny).

 

Od pewnego czasu rząd NZM-UKL znajdował się w głębokim kryzysie. Kanclerz Suszek, w związku z realnymi sprawami nie miał wiele czasu dla swych ministrów, a i Podkanclerzy, Andrzej Dzikowski postanowił, że dzielenie tej funkcji z mandatem poselskim przerasta jego siły. Na domiar złego 22 listopada nagle v-zmarł Leszek Karakachanow, MDN w rządzie Suszka. Niedługo potem do dymisji podał się MPiI, Mirosław Iwan Slipyj.

 

Już 25 listopada kierownictwo opozycyjnej, ale mającej aż 3 posłów w Izbie Poselskiej Sarmackiej Partii Demokratycznej rozpoczęło rozmowy z sekretarzem generalnym NZM – diukiem Piotrem Kościńskim oraz Kanclerzem Mateuszem Suszkiem. Negocjacje nie trwały długo i 29 listopada poznaliśmy nowy skład rządu.

 

Ruch polityków SPD jest dość niespodziewany – w obecnych warunkach bez obaw mogliby sformować własny gabinet. „Jednak czy Sarmacja zyskałaby na powoływaniu nowego Kanclerza i przeprowadzeniu procedury uzyskania wotum zaufania na miesiąc przed wyborami?” ucina Podkanclerzy Chojnacki. W sarmackiej polityce doczekaliśmy się najwyraźniej nowej jakości – wreszcie dobro Księstwa przedkłada się nad interesy partyjne. „SPD nigdy nie zależało na działaniu na szkodę Sarmacji. Widzieliśmy, iż Rząd potrzebuje pomocy i ją zwyczajnie zaproponowaliśmy. Członkowie SPD po przerwie w rządzeniu są wypoczęci i mają ogrom chęci do działania. Można to przełożyć na wyniki – i mamy zamiar to zrobić”  - dodaje Daniel Chojnacki.

 

Czyżby więc NZM nie było już w stanie rządzić bez pomocy z zewnątrz? Diuk Kościński, sekretarz generalny NZM, jest pragmatykiem: „Sarmacja musi mieć rząd, sprawny i aktywny. Interesy partyjne nie mogą stać ponad interesami państwowymi. Nie jestem entuzjastycznie nastawiony do nowego kształtu gabinetu, ale skoro nie było innego wyjścia, mamy taki rząd, a nie inny. Misja NZM się wyczerpała. Niestety. Ostatnie wstrząsy wewnątrz partii spowodowały, że nie ma szans na przetrwanie w dotychczasowej postaci, bez jakichś bardzo poważnych zmian.”  Faktycznie, po v-śmierci dotychczasowego przewodniczącego partii, Leszka Karakachanowa, jej przyszłość rysuje się raczej w ponurych barwach.

 

Nie wiemy jeszcze, jak na zmiany w rządzie zareagują koalicjanci NZMu z Unii Konserwatywno – Liberalnej – nie udało nam się dziś porozmawiać z nikim z kierownictwa partii. Można się jednak domyślić, że nie będą zachwyceni, zwłaszcza, że najprawdopodobniej nie zostali nawet poinformowani o obsadzie resortów, choć podkanclerzy Chojnacki w swym oświadczeniu (czytaj) twierdzi co innego. UKL została więc zepchnięta na margines, mając jednego ministra (MSO – Marka Lipę) i wiceministra w MDN, Henryka Leszczyńskiego, wobec trzech ministrów i szeregu nowych ich zastępców (zobacz akt prawny) z SPD.

Autor: Henryk Leszczyński