grudnia 17

Jestem zszokowany. Jednak ktoś czuwa i potknięcia rządzących piętnuje. Mechanizm ten na jakże ubogim rodzimym rynku prasowym nie działał zbyt skutecznie, lecz Jego Książęca Wysokość Piotr Mikołaj od czasu do czasu usiłuje to zmienić. Czytaj dalej »

Autor: Henryk Leszczyński